Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Plastičtí lidé

(Karel Franczyk: Podobnost čistě náhodná, Alpress, Frýdek–Místek 1998, Edice Klokan, 240 str., cena a náklad neuvedeny)

Frýdecko-Místecké nakladatelství Alpress vydalo ve své edici Klokan na sklonku minulého roku román Karla Franczyka (*1961) Podobnost čistě náhodná. Na první pohled na knize zaujme rudá páska s reklamním nápisem „Unikátní čtenářská soutěž! Uhodni, co chtěl autor říci a vyhraj 10 let starou skotskou whisky Glenmorangie.“ Autor v předmluvě uvádí, že poslání své knihy shrnul do jedné věty ukryté v textu, pro výhru stačí větu objevit a jako první ji zaslat na adresu autorovy kanceláře. Rozhodně to považuji za dobrou výzvu pro další autory, které zajímá, jak početná a bystrá je jejich čtenářská obec.

Zároveň to ovšem vyvolává také otázku, zda originalita vlastní knihy dostojí originalitě této soutěže. Podobnost čistě náhodná vypráví příběh soutěže o vyhloubení větrací šachty pro rudný důl v Austrálii, které se krom domácí firmy MEYER účastní severomoravská firma GEOS, zastupovaná v Austrálii ing. Dušanem Grygárkem. Čtenář sleduje dramatické zákulisí bitvy průmyslníků o zakázku v hodnotě přibližně pěti milionů místních dolarů. Přízemnější linií je příběh měsíčního pobytu Dušana Grygárka a jeho manželky Evy v Austrálii. Po příletu se ubytují u Dušanova přítele, emigranta Mičiho a jeho čtyřčlenné rodiny. Eva je Mičim okouzlena. Dvojice podlehne po několika dnech svodům a pokušením, které v nich vyvolávají vzájemné sympatie a poměrně častá příležitost být spolu o samotě. Před čtenářem se záhy odehrává příběh dvojnásobné manželské nevěry. Posléze přes Grygárkovo usilovné studium místních poměrů a sestavení velmi výhodné nabídky vítězí ve výběrovém řízení místní firma, manželé odjíždí a pointou je těhotenství dosud bezdětné Evy, které Dušan přičítá sobě a změněným geofyzikálním poměrům na opačné straně planety. tolik ve stručnosti děj knihy.

Autor prokázal solidní fabulační schopnosti zvláště ve vylíčení podnikatelské soutěže, plné skrytých faulů a fixlování, a v celku i schopnost pro detail a pro ozvláštnění textu různými prvky nejen z technického, ale také z australského přírodovědného a „mediálního“ prostředí. Franczyk ví, jak dodat ději napětí, rozumí rytmu psaného textu a dovedl se až na několik výjimek vyvarovat stylistickým pochybením. Při hlubším pohledu však přes veškerou dynamiku a propracovanost vane z textu jistá bezútěšnost. Je to bezútěšnost čisté dějovosti, která téměř na žádném místě není proložena reflexivní, filosofickou, nebo na jiný způsob neepickou pasáží. Hrdinové knihy žijí život celkem úspěšných představitelů střední a vyšší třídy západní civilisace. Pohybují se v blahobytu – čtenář knihy při tom bezděčně sleduje spíše to, co v takovém životě chybí, než to, co tam přebývá. Největší potíží však je, že jednající postavy jsou natolik ponořeny do děje, až ztrácí jakýkoli přesah. Jakoby opravdu sloužily jenom k ilustraci jedné jediné věty. Tímto autorským pojetím postav připomíná Franczykův postup postupy raných pros Vladimíra Párala. Příběh, který se v knize odehrává, je na první pohled barvitější, než u tohoto autora, kde často docházelo pouze k jednomu přehrání určitého schématu. Jenže, v konečném výsledku čtenář ve Franczykově knize sleduje spíše kolikrát a jak to Eva a Miči udělali, zatímco u Párala bylo důležité a mementem se stávalo cosi podstatnějšího, totiž proč to ty které postavy udělaly. V Podobnosti čistě náhodné tímto posunem dochází k podobné devalvaci příběhu, jakou pozorujeme třeba v současných televizních seriálech.

Děj knihy Podobnost čistě náhodná čas od času přerušují převyprávěné reklamy, scény právě z akčních a komediálních televisních seriálů, Eva listuje časopisem Cosmopolitan a Voque, ale zavírá je po přehlédnutí titulků. Franczyk tím ukazuje uzavřenost lidí této vrstvy do komerčního ghetta. Jeho kniha ani v tom není příliš objevná, je ale přinejmenším naléhavá. Pokud si to ovšem čtenář uvědomí. Neobjevuje se totiž nikdo, kdo by dokázal z tohoto skleníku uniknout. Jakýmsi zárodkem cesty dál je kapitola 55. popisující společnou návštěvu Grygárkových a Mičiho rodiny v reservaci na Phillip Islandu, kde žije kolonie chráněných tučňáků malých. Svět lidských hrdinů je na okamžik opuštěn, celá kapitola je rozhovorem tučňáka „optimisty“ a tučňáka „pesimisty“. Je to pro autora snad jen zpestření, a přece v tom vidím cosi víc. Možný počátek opravdového dialogu.

Charakteristickými pro rozměr Podobnosti čistě náhodné jsou autorovy ženské postavy. Jak Eva tak i Mičiho manželka Hanka jsou v podstatě spokojeny se svým stavem, jedinou jejich starostí je starost o rodinu (přes Evin exces, který to svým vyústěnim vlastně jen podtrhuje). Stejným způsobem posléze uvažuje i svobodná dívka Elisabeth, sekretářka ředitele Meyera, zprvu výbojná feministka. Až na episodní postavu majitelky motorestu Dorothy Westovou tak uvažují všechny mladé ženy v této knize. Také odsud dojem určitého schématu.

V dodatku nazvaném Místo závěru (str. 239) Franczyk píše: „U podniku VOKD jsme pracovali s unikátním německým strojem na vrtání jam. Po útlumu ostravských dolů (...) byl stroj nakonec sešrotován. (...) Proč o tom tady píšu? Chci zdůraznit, že všechny technické okolnosti románu stojí na reálném základě.“ Cítil patrně potřebu oddělit se tímto způsobem od textu, v němž čerpá ze svých vlastních zkušeností, pracoval totiž jako specialista na zahraniční stavební zakázky (viz informace na přebalu). Musím však říci, že právě o technických detailech jsem při čtení nijak nepochyboval. Přece jen dnes jaksi nejsme zvyklí, aby se knihy takto stávaly pomníkem třebaže drahých a nákladných technických zařízení. Není nutné to odmítat, je v tom patrný oprávněný a sympatický patos inženýra, technika, který jde až do těchto důsledků. A možná bude pro čtenáře této knihy daleko podstatnější popis konkurenčního boje mezi obchodními firmami v zahraničí, než soukromý život jejích hrdinů, kterým připadal důležitější mně.

Kniha má ambici čtiva spíše oddechového než klasické vážné literatury. A jako taková může i uspět. Karel Franczyk osvědčil dostatečnou míru prosaických schopností a při dalším úsilí by mohl pokročit na vyšší příčky naší současné literární hierarchie.

Otištěno: Host č. 2/99 (kráceno)

©Zdeněk Mitáček; 1999
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist