Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Český rocker o Americe

(Romek Hanzlík: Amerika, Američka, Maťa 1998, edice Cesty jinam sv. 5, 100 str., cena a náklad neuvedeny)

 

Jako pátý svazek edice Cesty jinam vyšla v nakladatelství Maťa knížka bývalého člena známé alternativní hudební skupiny Už jsme doma Romka Hanzlíka: Amerika, Američka. Knížka skromného formátu o necelých sto stránkách přináší autorovy zápisky z první cesty skupiny Už jsme doma do Spojených států v roce 1996.

V první třetině textu sledujeme pocity člověka, který se chystá poprvé k cestě přes Atlantik. Jeho přílet do New Yorku, Manhattan. San Francisko, setkání s americkými Čechy a jejich anglicko–českou hatmatilkou. První koncerty a nadšení nad spontaneitou amerického publika. Návštěvy restaurací, setkání s lidmi, kteří vůbec neví, kde leží nějaká Česká republika. Povinnost zaplatit v restauraci spropitné. Hanzlík patří k těm Čechům, kteří se neopomenou pozastavit nad skutečností, že v USA je zakázáno pít alkohol na veřejných místech – a že i on, již rocker veterán, byl v nějakém baru kontrolován, zda je zletilý. U občana země, ve které si může koupit láhev tvrdého alkoholu třeba i sedmileté dítě, to vyvolává údiv, ale je na místě spíše otázka, zda se jedná skutečně o až tak nesmyslné opatření. Z přepisu v podstatě běžného cestovního deníku vybočuje v první třetině textu snad jen popis společného koncertu s napůl indiánskou skupinou. S jejími členy se Už jsme doma spřátelí natolik, že je Indiáni pozvou na večírek domů, do čtvrti z pojízdných obytných přívěsů.

Zprvu jde o jakési otevírání se možnostem cesty. Kniha opravdu začíná až po Hanzlíkově „ozkoušení si půdy“. „Jednoho odpoledne zavolala Maya (...) Nestáli byste o výlet na most Golden Gate?“ Autor knihy a jeho kolega Pavel Keřka souhlasí. Kamarád jejich průvodkyně je tedy „bere na most“. Jedná se nakonec o výlet na „lehčí“ most Bridge Bay, tedy, o ilegální noční výstup nitrem jednoho z ocelových pilířů, a to až na konstrukční plošinu na vrcholu mostní konstrukce, ve výšce asi sta metrů.

Tímto zážitkem získává kniha daleko větší dynamiku, v následujících dvou třetinách se už jedná o docela originální a jedinečné svědectví o zemi zvláštní svobody a zvláštních setkání. Bezděčný rozhovor s Ferlinghettim na party pořádané komunitou beatniků a umělců v San Francisku, návštěva v tajném studiu The Residents, koupání u San Diega, hraní v Tijuaně v Mexiku a následující večírek, poměrně odvázaná párty v Los Angeles a zemětřesení tamtéž. Celá řada dalších významnějších i méně významných setkání a poznatků doplňuje text knihy v osobitou výpověď o Spojených státech dnešních dnů. Na závěr je otištěno několik černobílých fotografií z archívu autora, které dokreslují atmosféru knihy. Pro ilustraci, z popisků: New York – Jsme v Americe, Chlastáme s Indiánama, Ferlinghetti v ateliéru, Otisk M. Monroe, Hollywood.

Je mnoho věcí, které je možno autorovi knihy Amerika, Američka vytknout. Už to, že je celá napsána v obecné češtině: „Ten kostel byl vlastně normální rohovej barák, uvnitř skrýval velkou halu, vybavenou skromnejma lavicema a obrovským pódiem. Lavice se našlapaly stovkama lidí, převážně černochama. Pódium sloužilo jako kazatelna a kruchta zároveň. Najednou tam naběhlo snad sto černejch maníků a celá elektrická kapela a okamžitě rozjeli naprosto neuvěřitelnej spirituál se stočlenným sborem.“ (str. 48). Tento jazyk směřuje přímo ke komunitě příznivců rockového životního stylu a image, mimo ni asi ledaskoho odradí, nicméně nemohu popřít jeho jistou stylovost a přese všechno v této knize nakonec i určitý klad, že alespoň autor nepocítil potřebu „ozvláštňovat“ svůj jazyk nadbytečnými amerikanismy, jak se to dnes někdy děje. Problémem je nedostatek přesných údajů – názvů ulic a budov, opakování některých už celkem známých informací, tendence měřit americkou realitu často příliš evropským pohledem, aj. Jedno je ale důležitější. Vzhledem k tomu, že se Romek Hanzlík po USA (a Mexiku) pohybuje jako člen velmi dobré rockové skupiny, setkává se i s lidmi jinak poměrně uzavřenými, s lidmi z jiných kultur a různých jinak těžko přístupných vrstev místní, na naše poměry velmi rozrůzněné společnosti. Je schopen s nimi komunikovat a sdílet jejich zkušenost, což nebývá tak úplně běžné.

V knize se neřeší složité existenciální otázky, nemyslím si, že by šlo o výjimečnou událost literární. Jde ale o velmi věrohodnou zprávu o zemi, od níž nás dnes obecně odděluje bariéra neosobního mezikontinentálního zpravodajství. Zvláště v poslední době jako by efekt „mediálního barierismu“ narůstal měrou dříve netušenou. Hanzlíkova Amerika, Američka působí proti otmuto trendu. Originalita autorových zážitků možná převyšuje originalitu zpracování, ale to si zachovává solidní úroveň. Knížka navíc dokazuje, že i dnes je možné na cestách zažít opravdové dobrodružství.

Otištěno: Host č. 2/99 (kráceno)

© Zdeněk Mitáček; 1999
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist