Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Jan Slovák: Tisky

Jan Slovák: Tisky (Archa, Zlín 1996, nestránkováno)

V nesvázané knížce s okrovým přebalem představilo zlínské nakladatelství Archa práce dřevorytce Jana Slováka z Pradliska u Malenovic. Jan Slovák není autor veřejnosti neznámý, osobně mám ponejvíce v paměti jeho výtvarný doprovod několika čísel bulletinu Kabinetu Múz, který vycházel v Brně začátkem devadesátých let.

Tisky jsou však jeho prvním samostatným knižním vystoupením. Kniha shromažďuje práce výtvarné i písemné. Dřevoryty vystihují svět člověka spjatého s přírodou, autor v nich zobrazuje svět, který se zdá být příbuzný světu prvních křesťanů, svět přemáhání pohanství, svět rolníka a zemědělce. Zaskví se zde prostor kulturní krajiny – člověka spolupracujícího s krajinou, člověka v práci se zemí, člověka, kterému není osud krajiny lhostejný, neboť ví, že není života mimo krajinu. Nalezneme v knize náměty sklizně, rolnické práce v úctě k Bohu, náměty přírodního růstu, zrání a živlů. Objeví se motivy prosté procházky a rozhovoru s druhým člověkem. Jiné tematicky zasahují do oblasti duchovní a upomínají na zvěstování, seslání Ducha Sv. Dřevoryty přesvědčují o tom, že jejich tvůrce jejich témata bytostně procítil.

Výtvarné práce jsou doplněny zápisy z let 1986 až 1995. V nich Slovák píše o svém vidění světa. Od prvotních zápisů, převážně prosaicky zaznamenávajících události vnějšího světa, se dostává k pokusům o vyjádření svých niterných, introvertních pocitů.

Zazní odsudek technologické civilisace, Slovákova přirozenost ale není mentorská, není z těch, co si zakládají na kritice moderní společnosti, a přitom se zároveň obklopují jejími výdobytky. Předkládá jen svůj pohled na věc. „... ruce – bodce, nohy – trojzubce, těla – kůly a tyče hřídelovitě prolamované; apokalyptičtí jezdci – vozatajové.“ Slovák vidí moderní technologie jako apokalyptické jezdce a ptá se: „Kdy už konečně moje v žár proměněné křemeny seškvíří vaše těla, která mi brání vidět cokoli jiného? Jak proměnit harmonii, se kterou jste splynuli s kovem, znovu v lidskost?“

Kniha není postavena na odsudku, na kritice či polemice s kašírovaným světem moderních technologií, přestože téma polemiky v ní zaznívá. Ne, tato kniha je dílem, které zasahuje hlouběji, hluboko do povědomí současného člověka a jeho otázek po vlastních kořenech. Tisky uzavírá meditativní zápis z roku 1995, smím-li interpretovat, je právě ten vyjádřením původu, autorova osobního domova a počátku díla vznikajícího v napětí, v zápasu s andělem, s uměním výtvarné práce.

Na této na první pohled nenápadné knize má nemalou zásluhu také Pavel Petr, jenž Tisky v Arše připravil k vydání. Jen více takových počinů, na více místech. Nemýlím-li se, jsou Tisky k dostání pouze v několika málo knihkupectvích. V tříšti současné vydavatelské praxe je nejen sama tato kniha, ale také způsob její distribuce počinem vhodným a sebevědomým. Vždyť čtenář si ke své knize jistě cestu najde.

(Z Jihovýchodní pošty ’97, upraveno)

© Zdeněk Mitáček; 1999
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist