Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Nad dvěma knihami Jana Beneše

(Jan Beneš: Americká causerie, Primus, Praha 1997, 220 str., fotografie: autor)
(Jan Beneš: Americký pitaval, Český spisovatel, Praha 1997, 152 str.)

Spisovatel Jan Beneš v roce 1997 vydal dvě knihy zachycující především jeho zážitky z USA a konfrontující obecné klima v USA s realitou naší země. Knihy mají obdobnou formální stavbu, jsou rozděleny na dvě části. Americká causerie zachycuje jednak autorovo cestování po USA v roce 1996 a poté jeho následnou cestu po Evropě. Jan Beneš slavil ve zmíněném roce šedesátku a při této příležitosti podnikl cestu po svých oblíbených místech v USA, je to cesta, při které se navštěvují přátelé a při které se hodně vzpomíná. V rozhovorech s českými emigranty žijícími ve Spojených státech vyplouvá na povrch, jak nepřátelsky se k nim choval minulý režim, a také, že režim současný přebral až příliš mnoho z minulosti. Nejsou to otázky navracení zabaveného majetku, jsou tady potíže s občanstvím, nemožná "okružní" jednání na úřadech v nejrůznějších záležitostech.
Autor se po Spojených státech pohybuje za volantem vlastního automobilu, jehož řízení je mu velkou zálibou, mnoho stran knihy věnuje popisování příběhů z amerických silnic. Přes tuto oblast - která je u našich intelektuálů obvykle pouze zdrojem paušální kritiky - se dostává k bezděčnému popisování principů, díky nimž funguje americká společnost. Těmito principy jsou mj. privátní úspornost, ekonomičnost, praktičnost, svobodomyslnost, zákonnost. Většinou je to přesný opak toho, co za principy fungování americké společnosti považují naši sociální vědci a publicisté. V Benešův prospěch tady hovoří mnohaletá zkušenost. Připomínám, že Jan Beneš musel v USA začínat od nuly, když tam po roce '68 emigroval, neuměl ani anglicky a začínal v dělnických povoláních. Ve své knize se věnuje samozřejmě také dalším stránkám života americké společnosti, jak se před ním při jeho výroční cestě objevují. Popisuje bohatý společenský život americké obce, naplněné činností mnoha sportovních, kulturních a dobročinných organisací. Zajímavé je vylíčení osudů několika emigrantů ze západní Evropy, kteří v USA realisovali své sny. Obecně z této části knihy Americká causerie vyplývá, že ekonomika a vůbec život společnosti v USA nestojí zdaleka jenom a pouze na principech volného trhu, ale zejména na vědomí sounáležitosti mezi lidmi. Autor to dokazuje mnoha příklady. Jeho knihu by si měl přečíst každý, kdo se chce dozvědět něco o USA posledních třiceti let.
Ve druhé části knihy líčí autor zážitky z cesty po svých oblíbených evropských zemích. Švýcarsko, Francie, Andorra, Španělsko, Portugalsko. Největší pozornost přitom věnuje posledním dvěma. Kritika se přece opět objevuje, když autor kroutí hlavou nad některými nevkusnými a nákladnými letovisky zbudovanými díky fondům Evropského společenství. Při své cestě je míjí širokým obloukem a všímá si kulturních pamětihodností a místních zvyků. Cestuje střídmě, vyhledává levné a útulné hotýlky, domácké restaurace.
Autor ve své Americké causerii nepřednáší, zcela věren charakteristice žánru se svým čtenářem rozmlouvá. A tím obnovuje opomíjený žánr causerie, jako dialogu se čtenářem. Kniha má pevnou vazbu a je doplněna řadou černobílých fotografií. Koupil jsem ji za 149 Kč, což je cena na mne přece jen poněkud vyšší. Na druhou stranu, cestovatel od nás směrem na západ po přečtení této knihy může daleko vyšší částku ušetřit, díky mnoha informacím, které jsou v knize obsaženy.

Ve druhé knize, kterou Jan Beneš vydal v roce 1997, v Americkém pitavalu, konfrontuje příběhy ze začátků života několika českých emigrantů přijíždějících do USA v průběhu 70. až 80. let, s popisy kriminálních případů vycházejících ze skutečných událostí.
Opět ponechává stranou nepochybné bohatství tamní společnosti, nezmiňuje se příliš např. o světě universit či populární kultury. Vynechává většinu turistických zajímavostí. Líčí USA z hlediska na první pohled málo atraktivního, totiž z hlediska basální funkčnosti tamní společnosti, kterou v této knize poměřuje na příkladech z oblasti funkce a výkonu práva, dodržování zákonnosti (kriminální příběhy) a postavení jedince před zákonem (příběhy přistěhovalců). Ukazuje se, že je to velmi šťastné řešení, jelikož jako dlouholetý americký občan a zároveň svědek padesátých let u nás má velký smysl pro praktickou orientaci v této oblasti. Nehledí (a nechodí) po špičkách, naopak, všímá si životů obyčejných lidí a v oblasti práva nachází společného jmenovatele nejrůznějších osudů. O tom, že právě ve funkčnosti této oblasti nás americká společnost daleko předstihuje, se snad nemusím dalece rozepisovat.
Na stránkách Amerického pitavalu vystupují hrdinové odlišných světů. Přistěhovalci usilující o zapojení do regulérního pobytu v pro ně opravdu velmi Novém světě. Na opačném pólu lidé v tomto světě řadu let žijící, kteří se ze svobodného života zde naopak svými skutky kriminální povahy vylučují. Jejich příběhy jsou odděleny, tak jako se obě skupiny těchto lidí setkávají s právem z jiného směru. Jen v posledním případě se střetává přistěhovalec (výjimečně arménský) s místním americkým kriminálníkem. Setkání mimochodem nedopadá dobře ani pro jednu stranu.
Jan Beneš se drží praxe, jeho knihy jsou barvité, popisuje dramatické události. Jsou pravým opakem dnes běžně vydávaných knih o Americe a zpráv často formulovaných ve smyslu "lidi to chtějí tak slyšet". Kladem knih Jana Beneše je jejich otevřenost. Zločinci jsou potrestáni, na jejich rameno dopadá ruka zákona. Pitaval v podání Jana Beneše ovšem není detektivkou - je daleko víc konkrétní zprávou o konkrétní společnosti, o celku.

(z Jihovýchodní pošty 1/99)

© Zdeněk Mitáček; 2000
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist