Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Na okraj Balady o Ludimíru

(Jan Beneš: Balada o Ludimíru, Primus, Praha 1996, 55 stran)

Balada o Ludimíru, kterou vydalo jako svou 68. publikaci nakladatelství Primus, je příběhem, na jehož začátku je furiantský sedlák z jihočeské vesnice Líbeznice, odmítající vstup do místního JZD, na konci zatrpklý emigrant z amerického baru s nadávkami na jazyku. Odpor vůči kolektivisaci, útěk přes hranice, střelba při několika ilegálních návratech. Vypsání Ludimírova příběhu je střídmé, bez zbytečných odboček. Tato kniha u nás nemá mnoho obdob. 50. léta se nenosí, je s nimi spojeno příliš mnoho zbabělosti a špíny. O té době píše Jan Křesadlo, je známa řada významných autobiografických knih (jmenujme Studené slunce Jiřího Muchy nebo knihu Josefa Jedličky Kde život náš je v půli se svou poutí), zmínky o tom období se objevují v mnoha dalších denících a biografických knihách, ale dosud neznám prosaický příběh podobný Baladě o Ludimíru.
Benešův hlas se ozývá z emigrace. Tady panují jiné nálady. Naši přední spisovatelé, lépe ti, co se nejvíc derou dopředu, si převážně hojí rány utržené koncem šedesátých let. Zabývají se "mýtem intelektuála", který je v jejich podání mýtem sebe-sama. Namísto rozhledu po plynutí času se uzavřeli do sebe a zkoumali, jak je možné, že vůbec píší, jak jejich psaní vzniká... Odtrhli se od reflektování historické reality, které je podstatou každé prosaické tvorby. Zejména kvůli tomu se změnou společenských podmínek ztratili jaksi půdu pod nohama. Ukázalo se, že z jejich svobodomyslnosti zůstal jen narcismus. Málokdo z nich si dokázal uvědomit své omyly. Je jasné, že kdyby to začátkem 90. let tito lidé dokázali, mohli jsme tady mít trochu jiný systém, než máme dnes. Znovu se mně připomíná Krchovského verš (všechno je jako dřív; jen trochu jiné...). Je zajímavé, že se do popředí české společnosti v letech 90. dostali titíž lidé, kteří šli kupředu už v letech 50. a od té doby pokaždé, když vycítili příležitost. Zvláštní sorta lidí, tito čeští intrikáni, přesvědčení o své výjimečnosti a vyvolenosti.
Balada o Ludimíru je vítanou korekcí současné prosaické produkce uhranuté make-upem naší současnosti. Encyklopedická hesla o životě vojevůdců, doprovázející děj, jsou možná patetická. Možná se k publikaci nehodí ilustrace Oldřicha Jelínka (emigroval v roce 1981), které jsou výrazně městské, vůbec ne "líbeznické", mám také přece jenom Jelínka příliš spojeného s ilustracemi příběhů z okolí Národního technického muzea ze Čtyřlístku konce sedmdesátých let (kde ovšem patřily k těm lepším, to uznávám). Je zvláštním zvykem nakladatelství Primus doprovázet své knihy dodatkem stránek věnovaných reklamám na svoji firmu, v úpravě spíše časopisecké než knižní. Přesto za vydání této knihy děkuji. Jan Beneš v Baladě o Ludimíru napsal příběh důležitý pro nás všechny.
(z Jihovýchodní pošty 1/98)

© Zdeněk Mitáček; 2000
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist