Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

FRANTIŠEK ŠÍSTEK

Minotaurus

nařízení

veliký farao
zakázal vpouštět na stavbu pyramid ty
kteří dovezené kvádry
místo zasunutí na správné místo
roztloukali kladivy
a určovali jejich složení


průvodce pouští

poutníku
nežeň se z posledních sil
k jezírku mezi palmami
- je to jen přelud

poutníku
zaboř raději svou dlaň
do rozpáleného písku
- třeba i poušť se ti jen zdáminotaurus

vydal jsem se
prozkoumat labyrint

došel jsem do jeho středu
a tam jsem přišel na to
že v něm žádný Minotaurus není

chtěl jsem jít zpátky
pryč z těch ponurých chodeb
ale neměl jsem s sebou
klubko nití
bez něhož se nelze vrátit

tak jsem se
sám stal Minotauremvítězství Trójanů

nikoho nenapadlo
podívat se za hradby
nikdo neotevřel městskou bránu
aby si vyšel na procházku
po přímořské pláni
kde pár válečníků
pomalu zahynulo
nudou, hladem a žízní
v břiše dřevěného koněpravá tvář pokušení

zaléval jsem jabloně
když připlazil se had
a začal mne přemlouvat
ať ochutnám pár plodů

já se však v knihách poučil
o jeho starých tricích

přestože svůdně syčel
vzal jsem hůl
a přerazil mu vaz

v tu chvíli se zatmělo

nedopatřením
jsem v šerém koutě zahrady
utloukl Boha k smrtigesta

i když jsem vyndal baterii z hodin
a přetočil ručičky zpátky
i když jsem koupil se slevou
kalendář na uplynulý rok
a pověsil ho zase na zeď
i když jsem kostlivce z orloje
oblékl do vlastní kůže
aby přestal zvonit umíráček
i když jsem jasně zavrtěl hlavou
čas si mé ne vyložil jako ano
neboť chápe znamení
souhlasu a nesouhlasu
tak jako všichni Orientálci
úplně opačně


i v prázdném parku

i v prázdném parku
se marně schovávám:
stejně sedíš na všech lavičkáchprůvan

jablko hnije od ohryzku
vozkové vozí pouze kočí
básníci tvoří pro básníky
vědci bádají pro další vědce
pekaři pro sebe pečou housky
král bez koruny hloubí příkop
a za zády všem
se otevírají dveře


ikony

každý den potkávám řadu lidí
každý den míjím spoustu tváří
tváří jež v jednom připomínají ikony světců:
také jsou všechny stejné

každý den potkávám řadu lidí
každý den míjím spoustu tváří:
k některým z nich se modlím
jiné tváře líbám
a dalším
i když trochu křičí
zapaluji svíce těsně před očima
protože v tomhle městě
jiné ikony než živé nemají


pohřeb

zkřivená babka
zavírá
víko popelnice
nemá tvář
jenom obličej
a zimou zarudlé uši
nevnímající tepot hole

"chudák pejsek"
mumlá si pro sebe


proč jsem neměl rád komunisty

žebráka jsem viděl poprvé ve Vídni
bylo mi deset let
nemohl jsem od něj odtrhnout oči
seděl na schodech před kostelem
měl kapucu
a nebylo mu vidět do tváře
čekal jsem
kdy zvedne hlavu
čekal jsem tak dlouho
až mě rodiče museli odvést
proč nejsou u nás žebráci, ptal jsem se
u nás se žebrat nesmí
u nás jsou komunisti, řekli mi rodiče
od té doby jsem neměl rád komunisty

přál jsem si
aby bylo na světě co nejvíc žebrákůpotkal bych tě na Karamustafově mostě

kdyby pár drobností bylo trochu jinak
potkal bych tě
tři století po vítězství velkého vezíra u Vídně
tři století od chvíle
kdy korouhev s půlměsícem
konečně zavlála i nad vypáleným Svatovítským chrámem
potkal bych tě na starém mostě přes Vltavu
potkal bych tě na Karamustafově mostě
vlasy bys měla přikryté šátkem
a já bych měl
místo pivního pupku
jen lehké opiové kruhy pod očima

šli bychom potom do kavárny
a jako praví muslimové
bychom proseděli zbytek dne
bez jediného slova

velký vezír ovšem bitvu nevyhrál
naopak:
uřízl hlavu svému nejoblíbenějšímu pštrosovi
a své nejoblíbenější ženě
aby nepadli do rukou barbarům
a pak byl sám slavnostně uškrcen

věci jsou tedy tak jak jsou

sedíme v kavárně
a mlčení
je tíživé
a trapnévarování ministra zdravotnictví:

z východu nepřišlo nikdy nic dobrého
chcete-li zůstat zdraví
odstraňte proto ze svého okolí
orientální jedy

pryč s buddhismem a komunismem
pryč s uprchlíky pryč s jogíny pryč s teroristy
pryč s kávou, toshibou a židy
pryč s křesťanstvím
ať všechno to svinstvo táhne zpátky do Asie

držte se starých dobrých zvyků
vraťte se k původním hodnotám naší vlasti
vyznávejte jen to
co je opravdu ale opravdu naše:
poslouchejte na slovo hlavu rodiny
věřte v dědky
vyhýbejte se bludným kořenům
obětujte černé slípky vodníkovi
zazděte prvorozenou dceru bez hlavy pod práh
čarodějnice neupalujte čarodějnice utopte
a udávejte upíry a vlkodlaky

z východu nepřišlo nikdy nic dobrého
vždyť i to slunce
způsobuje rakovinuhořelo peklo, hořelo nebe, hořel ráj, hořela země

přes bílé pláně dorazil na frontu vlak
vojáci vyběhli ze zákopů
došla jim munice
snědli své uniformy
týdny a měsíce už na vlak čekali

vyrazili zamrzlá vrata
a rvali se nedočkavě do vagónů
někdo škrtl sirkou
peklo hned rudě zazářilo
nebe zfialovělo
a zlatí archandělé rozepjali křídla

světci zírali na vojáky
vojáci na jejich roucha
bylo ticho
jen venku šuměl padající sníh
strašlivě mrzlo

vytáhli všechny ikony z vlaku
někdo škrtl sirkou
peklo hned rudě zazářilo
oheň z dračích nozder
podpálil svatého Jiří i jeho koně
v plamenech utonula velryba s Jonášem
čtyři evangelisté se svitky v rukou se vzňali
hořeli všichni svatí
hořelo peklo
hořelo nebe
hořel ráj
hořela země
hořely vagóny plné ikon
a vojákům bylo celou noc teplo

ráno pochcali
posledního dýmajícího Krista
a začala revoluceráno nemusí každý vstávat

vatra zvolna uhasíná
vlci z klecí hledí k lesu
strážci chrápou po žranici
ráno
přece nemusí každý vstávat
a nožem
se nemusí jenom krájet chleba


tři noci

první noci
se Dragan proplížil
do Mustafovy vesnice
vytáhl z postele jeho syna
svlékl ho donaha
a ukřižoval na borovici

Mustafův syn
prosil Dragana
ať ho raději hned zabije
ale on ho nechal pomalu zmrznout

druhé noci
se Mustafa proplížil
do Draganovy vesnice
vytáhl z postele jeho matku
nařízl jí dýkou řiť
a nabodl na kůl

Draganova matka
prosila Mustafu
ať ji raději hned zabije
ale on ji nechal pomalu vykrvácet

třetí noci
se Dragan a Mustafa
setkali v lese

Dragan a Mustafa
seděli tváří v tvář
a domlouvali
kšefty s cigaretami

pak se rozešli

bez úsměvu

bez výstřeluslyšel jsem o jedné dívce

nesla batoh plný mouky do obklíčené vesnice
uklouzla na zasněžené stráni
spadla do potoka
na břeh se vyškrábala bez batohu
změnila se v rampouch
a šla dál

mouku jsem ztratila po cestě, řekla obráncům
dám vám aspoň své rukavice
řekla ta křišťálově zmrzlá dívka
a sundala si rukavice i s prsty
dám vám aspoň svou beranici
řekla a sundala si beranici i s vlasy
vezměte si aspoň mé boty
řekla a sundala si boty i s chodidly
vezměte si aspoň...

vezměte si aspoň mne
řekla nakonec
když už nebylo co brátna kopci stál dům

vrazil jsem dovnitř
na stole prostřeno:
příbory, talíře, sklenice
ve džbánu pavučina
a místo ubrusu vrstva prachu

v celém domě ani živáčka
v celém domě ani jedna mrtvola
ticho?
právě že ne
na zahradě hučely tisíce včel
z úlů pomalu odkapával nevybraný med

přiblížil jsem se raději až po setmění
navlékl jsem si rukavice
nasadil helmu
a podpálil jsem všechny úly

na cestu mi jako bludičky svítily hořící včely
ani jedna nekřičeladvanáct hrobů u silnice

"opustili tento svět,"
říká se často o mrtvých
jako by se vydali
na nějakou cestu

"odešli,"
říká se o mrtvých

neodešli
neodešli nikam
nestihli to
a právě proto tu teď leží

na dvanácti kusech prkna
různá jména
stejné datumdvanáct hrobů u silnice

ano
rány těchto mrtvých
olizovali potulní psi
a mouchy
nakladly vajíčka
do jejich nosních dírek
tak jak se sluší a patří

jen oči jim
na rozdíl od příběhů o dávných bojích
nevyklovali krkavci

oči
někdo vyloupal nožem
vyloupal nožem oči
přidal je do plechovky
lokl si kořalky z čutory
zahrál si s kamarádem karty
a pak těch dvanáct
pokropil dávkou ze samopalu
aby se přestali motat kolemdvanáct hrobů u silnice

ani živí
ani mrtví
nikdo už tu není

země strávila
těla mrtvých i s kostmi

zbyly jen kulky
jež kdysi uvízly
v jejich srdcích a hlavách

kulky nikdy nezetlí

vydrží čekatstoletí

dvě ještě teplá těla
už mrtvá, ale stále ještě s mrkajícíma očima
prolétávají okenním sklem
a dopadají na dlažbu vlhnoucí kapkami jarní krve
generál se vyklání z okna
a volá vesele
- já! já jsem ten hrdina! já jsem vrah!
a tak začíná století

šest až osm tisíc koster, jak zní odhad
kterým si nikdo není jistý
leží někde v lese, ale nikdo neví v kterém
někdo je postřílel, ale kdo?
generál se naklání do kamery
- asi se pobili sami, aby to mohli svést na mne
volá vrah vesele
a tak končí stoletízrcadlo

v mramorové dlažbě hlavní ulice
vyleštěné deštěm
se jako v zaprášeném zrcadle
matně odráží postavy chodců

sedím nad šálkem husté černé kávy

v kávě
se jako v lesní tůni
zrcadlí slunečník
červené střechy
kostelní věž
a kus modrého nebe i s helikoptérou

od zdi protějšího domu
se odráží kulky

jedna z nich
trefuje helikoptéru v mém šálku

helikoptéra, modré nebe, kostelní věž
červené střechy i slunečník
se tříští na kousky

na mramorové dlažbě hlavní ulice
leží ve střepech mého šálku
a v zasychajícím lógru
několik chodců

© František Šístek; 2000
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist