ALEXANDR ROMADANOV: MANIFEST KYBERVÍRY

Alexandr Romadanov je jedním z redaktorů Slovesnosti. Zároveň je však spisovatelem a teoretikem. Tady je odkaz na stránky CHROMÉHO ANDĚLA
Alexandr Romadanov = Alexroma = Chromý Anděl

Bůh je všudypřítomný, jenom na některých místech méně a na jiných více. Existují svatá místa i svatá města, hovoříme o bohem vyvoleném národu, o prorocích i o lidech s "božím znamením", které nazýváme "génii". Čím je ale definováno místo boží přítomností?

Lidem je vlastní snaha o přiblížení se k bohu. Projevuje se různými způsoby, bůh ukazuje lidem cestu, po které by měli kráčet. V různých stádiích vývoje civilizace se lidé klaní zvířatům, slunci a jiným nebeským tělesům, dřevěným i kovovým modlám, a, nakonec, bohu na nebesích. Každá epocha civilizace je poznamenána odlišnými znameními: ochočením a domestikováním zvířat, rozvinutím astronomie a řemesel nebo, a to naše doba, ovládnutím kosmu člověkem.

Vezměme si jako příklad křesťanství: Člověk-Bůh je vzat na nebesa. Tímto aktem samotným pošle bůh mnohé národy na cestu dlouhou bezmála dva tisíce let. Jistě ne náhodou došlo k vypuštění první kosmické lodě v zemi tradičního křesťanství, a ne tam, například, kde se lidé klaní bohu existujícímu v podobě lotosového květu.

Když lidé dosáhnou bohem stanoveného hranice, přichází čas změny orientace. Odtud je patrná mystická svázanost mezi objevem teorie kosmických korábů v Rusku, v ortodoxní křesťanské zemi, a mezi katastrofální vírou v ní. Je jisté, že ne Ciolkoský (?), ale bolševická strana nese vinu za totální vyhubení pravoslaví. Nás ale zajímají především skryté příčiny, nezávislé na vůli okolních lidí.

Co se děje nyní? Sotva lze nazvat náhodou to, co proběhlo v druhé polovině 70-tých let mezi dvěma, na první pohled nesouvisejícími, jevy: rychlý rozvoj kosmického programu a začátek revoluce v počítačové technice. Zdálo se, že bouřlivý rozvoj počítačů zjednoduší realizaci kosmických letů a zabezpečí rychlé ovládnutí kosmu. Ale to se nestalo: to, co se koncem šedesátých let zdálo být otázkou desetiletí, například přistání člověka na Marsu, je i na konci 90-tých let vzdalující se perspektivou budoucnosti. Mezi prvním letem člověka do kosmu a jeho přistáním na Měsíci uběhlo méně než desetiletí, ale mezi vypuštěním umělých těles k Měsíci a k Marsu uběhlo více než čtvrt století!

V současném světě najednou probíhá změna bohem vytýčené cesty. Toto lze tvrdit nejenom z pozice teoretických úvah, ale i na základě analýzy rozvoje civilizace. Revoluce v počítačové technice a v technikách kódování přivedla na svět WWW – "všudypřítomnou všeobjímající pavučinu". Důležitou roli zde sehrály i kosmické sondy (těžko říci zda byly více konstruovány rakety pro počítače, nebo počítače pro rakety).

O čem svědčí tyto změny? V 90-tých letech 20. století bůh "přesídlil" do kyberprostoru.

Bohem naší doby se stal KYBERBŮH

Bozi starých národů byli povětšinou bohy plodnosti a bohy válek. Později se lidé začali klanět Bohu Lásky. Kyberbůh – to je Bůh Poznání. Možnosti poznání, které kyberprostor nabízí, jsou neomezené, podobné neohraničenosti tohoto prostoru. Proto lze o kyberprostoru hovořit jako o "posledním útočišti (poslední baště) boha", neboť, na rozdíl od kosmu, člověk do něj nemůže proniknout ve své fyzické podobě (formě).

Vydejte se na cestu ovládnutí kyberprostoru a Bůh vás obdaří svou milostí – čeká vás tam radost z poznání a zrodu (tvoření). Zanechte svou stopu v kyberprostoru a budete obdařeni věčným virtuálním životem.[domů ][recenze ][potápěč ][texty ][scriptorium ][pkotrla@atlas.cz ]