[texty][scriptorium][domovská stránka]

ALUZE

časopis, od 1998 až doposud

Časopis Aluze vydávaný Katedrou bohemistiky FF UP v Olomouci nese podtitul Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Navazuje na dvouletou existenci olomouckého studentského periodika téhož jména, jež založil na PdF UP pedagog Petr Hanuška.
Aluzi od počátku rediguje šéfredaktor Jiří Hrabal, mezi stálé členy postupně se obměňujícího redakčního okruhu patří: Jiří Chocholoušek, Michal Jareš, Ivo Hlaváč, Petr Chleboun a Petr Hanuška.
Časopis je čtvrtletník, ale periodicitu obou ročníků se podařilo udržet jen za cenu vydávání jednoho dvojčísla (1998: č. 1, 86 str.; č. 2-3, 152 str.; č. 4, 198 str.; 1999: č. 1, 222 str.; č. 2, 276 str.; č. 3-4, 344 str.). Náklad se ustálil na počtu 400 výtisků.
Pro Aluzi je příznačná střízlivá grafická úprava s minimem grafických prvků a doprovodných ilustrací, měkká kartonová obálka a zmenšený formát A4. Obsah je členěn do oddílů: Poezie, Próza, Rozhovor, Studie, Recenze, Glosář a Archiválie, od dvojčísla 2-3/98 přibyly oddíly Vzpomínky a Překlad.
Časopis je zaměřen především na kritickou reflexi literární tvorby (převážně české) a literárněvědných a filosofických problémů současnosti, zjevná je snaha o mapování a konfrontaci aktuálního teoretického myšlení ve všeobecném kontextu humanitních věd. Orientaci na náročnějšího a zkušenějšího čtenáře odpovídají rozsáhlé teoretické texty (B. Horyna, R. Brázda, I. Hlaváč, M. Petrů, A. Wellmer, J. Culler, P. Brooks, M. Trávníček, I. Fic). Tato část přibližuje Aluzi spíše vědeckým sborníkům než běžným literárním časopisům.
Původní literární tvorba je přítomna v menším rozsahu (na jedno číslo přibližně dvě povídky a básně tří autorů). Zastoupeni jsou autoři zavedení (J. Křesadlo, R. Ludva, M. Viewegh, L. Kasal) i nezavedení (G. Pleska, M. Jareš, K. Rudčenková, J. Chrobák, L. Hruda, P. Chleboun, N. Proksch, M. Prorok).
Oddíl Archiválie přináší zapomenuté či polozapomenuté texty (teoretické, poetické, korespodence). Nepříliš vyhraněná je rubrika Glosář, která obsahuje jak drobné reakce na příspěvky z předchozích čísel či na aktuální kulturní dění, tak i texty mající povahu kratší studie. Recenzované knihy jsou z oblasti humanitních disciplin, mají výkladově kritický charakter.

LITERATURA:

Dočkal, Miroslav: „Aluze není iluze aneb Moravský „tlustý žurnál““, Host 15, 1999, č. 8, str. XVII – XVIII
Jančík, Petr: „Pro literáty, filozofy a jiné“, Host 15, 1999, č. 4, str. XVI – XVII
Janoušková, Jana: „Aluze 2/99“, Tvar 10, č. 16, str. 23
Kočík, René: „Literární časopisy Valašsku nechybějí“, Valašské noviny, 1999, 21. září 1999
Kopáč, Radim: „Literární časopisy do jedné ruky“, UNI 9, 1999, č. 12, str. 24 – 28
Kotrla, Pavel: „Periodika“, Texty 2, 1997, č. 5, str. 22 – 24
Kotrla, Pavel: „Aluze“, Tvar 10, č. 1, str. 23
Šrámek Petr: „Časopis Aluze- radost, kterou si děláme?“, Lidové noviny, 1999, 10. 6. 1999, str. 19


INTERNETOVÉ ODKAZY:

internetové stránky časopisu Aluze: www.inext.cz/texty/Aluze/Aluze.htm