[texty][scriptorium][domovská stránka]

Landsmann Ivan

* 26. 2. 1949 Nový Jičín
prozaik

Ivan Landsmann se narodil 26. 2. 1949 v Novém Jičíně v rodině technického úředníka a dělnice. Později se rodina přestěhovala do dnešního Havířova. Nedokončil učení na malíře pokojů a od šestnácti let pracoval jako závozník. Po dvouleté vojenské službě (Přáslavice u Olomouce) nastoupil jako horník na uhelný důl Antonín Zápotocký. Zde zůstal šestnáct let. V tomto období se oženil a narodily se mu dvě dcery. V roce 1985 emigroval nejprve za svým bratrem do Kanady, po dvou měsících do Holandska, kde žije dodnes. Zde se seznámil se zpěvákem, básníkem a prozaikem Jaroslavem Hutkou, na jehož radu začal psát. Psaní mělo být jistou formou autoterapie.
Autobiografická próza Pestré vrstvy je první napsanou a vydanou Landsmannovou knihou. Její rukopis byl dokončen v červnu 1986 a na konci osmdesátých let připravován k vydání. Autor jej, společně s Jaroslavem Hutkou, zaslal do nakladatelství Sixty-Eight Publishers Josefa Škvoreckého. Kniha byla vydána až po třinácti letech od svého vzniku v roce 1999 v nakladatelství Torst.
Pestré vrstvy jsou rozděleny do dvou částí. I přes rozsáhlost díla (cca 450 stran) nelze Pestré vrstvy označit za román, ale spíše za románové vyprávění. Prvá část zachycuje vypravěčův život v hornickém prostředí a takřka celá se odehrává v podzemí, v prostorách dolů. Hornický kolektiv je zde zobrazen bez příkras a vytváří tak opozici k dobovému zobrazení tohoto kraje a prostředí oficiální „socrealistickou“ literaturou. Druhá část zachycuje emigraci vypravěče a jeho první kontakty se společností, od níž je oddělen jazykovou i sociální bariérou a v níž mu nezbývá něž se spolehnout na jemu neznámé lidi.
Kritikou byla próza kladně přijata pro její přímočarost vyprávění, pro zachycení zkušeností odpozorovaných z denního života. Svou úlohu sehrála také konjuktura autentické literatury a Landsmannův nesporný vypravěčský talent. Vyzdvihována byla i jazyková stránka díla, ve které se mísí slang, dialekt, argot, vulgarismy. V prestižní anketě Lidových novin o nejlepší knihu roku 1999 zvítězila s naprostou převahou.
S osudy Ivana Landsmanna se setkáváme i na stránkách knihy Jaroslava Hutky Podzim je tady.
V rukopisech doposud zůstávají prózy Fotr (dopsáno 1989) a Vězení na svobodě (dopsáno 1995).

BIBLIOGRAFIE:

Landsmann, Ivan: Pestré vrstvy (P, 1999, Praha, Torst)

LITERATURA:

Haman, Aleš: „Končící dekáda přinesla literaturu výlučnou i konzumní“, Lidové noviny, 1999, 17. 11. 1999, str. 13
Haman, Aleš: Landsmann dokazuje, že i všednost může mít své pestré vrstvy, Lidové noviny, 1999, 28. 9. 1999, str. 20
Chuchma, Josef: „Navždy poznamenáni Ostravou“, MF Dnes, 1999, 23. 10. 1999, str. 19
Janáček, Pavel: „Ivan Landsmann: Pestré vrstvy“, Reflex 10, 1999, č. 41, str. 59
Jungmann Milan: „Nezničitelný vypravěčský talent, Nové knihy 39, 22. 9. 1999, str. 1 a 4
Kolář, Viktor: „Díky, Landsmanne!“, MF Dnes, 1999, 23. 10. 1999, str. 19
Krumphanzl, Robert: „Landsmannovy Pestré vrstvy“, Lidové noviny, 1999, 30. 12. 1999, příloha Umění a kritika, str. 17 a 20
Malina, Dalibor: „Landsmann, Landsmann!...Landsmann!!“, Texty 4, 1999, č. 15, str. 29 – 31
Peňás, Jiří: „Zázrak z hlubin“, Respekt, 1999, č. 35, 23. – 29. 8. 1999, str.
Rauvolf, Josef: „Pestré vrstvy“, Roling Stone 1, 1999, č. 6, str. 66
Stankovič, Andrej: „Nejlepší knihy roku 1999“, Lidové noviny, 1999, 30. 12. 1999, str. 17
Stankovič, Andrej: „Nová tvář aspoň v literatuře“, Lidové noviny, 1999, 30. 12. 1999, str. 1
Štindl, Ondřej: „Já to vím, jaký je život“, Lidové noviny, 2000, 20. 1. 2000, příloha Umění a kritika, str. 17 a 20
Topol, Jáchym: „Mimochodem“, Lidové noviny, 1999, 17. 9. 1999, str. 13