JELENA JEROFEJEVOVÁ

Narodila se v Moskvě, nyní žije v Čitě.

***

Odkývnu lehce: „milovala jsem“,
ale „miluji“
vyslovit už nedokážu,
protože je to nemožné.
Když to neřeknu rovnou,
vše bude lží.
Proto mlčím, nemluvím.

***

Verše stárnoucí krasavice
jsou plné bídy, fatálního oplakávání,
nepotřebných a nabubřelých učenností,
slabošských a banálních hloupostí.
Sedí, mezi palci mele prázdno
a vidí noc – beztvarou špínu.
Milovala povaleče něžného
ale on ji urazil a se smíchem odešel...
A s ní to nedělá nic,
sedí tiše a bez pláče.
Ale on odchází, odchází každý den.
Odchází se smíchem: Cha-cha-cha...[domů ][recenze ][potápěč ][texty ][scriptorium ][pkotrla@atlas.cz ]