DAN MARKOVIČ

Narodil se v roce 1940 v Tallinnu. Jeho první specializací je biochemie, biofyzika, enzymologie. Od poloviny 70. let profesionální umělec, prózu začal psát v 80. letech. Od roku 1997 redaktor elektronického literárně-uměleckého almanachu Periskop (http://www.periscope.ru/). Od roku 1966 žije v městě Puščino v Moskevské oblasti. Autor románu Vis Vitalis, povídkových knih.

Za milion let
(z povídkového cyklu Nazdar, moucho!)

Za milion let tady bude moře – a mnohem, mnohem tepleji... Jestli budou kapradiny? Kapradiny – to nevím... ale džungle budou plné ohlušujícího švitoření ptáků. Liány se pohupují, na nich opice. Trochu jiné, na kohosi podobné... ale ne tak drzé, drzé nesnáším. V stinné houštině se procházejí dravci, šavlozubí a zákeřní. Vedle nich s jistotou dupe a prodírá se... nebojí se – velikán. Že by slon? No, ano, superslon, nové pokolení... Najednou křoví zhoustlo, určitě je za ním řeka? Jistě, je to řeka, Oka se jmenuje, nažloutlá voda, kalná, s mihotáním rybek. Pirani? Asi, tedy... ale koušou. Prokousnou holínky? Ne, v holínkách to půjde... Za řekou je vyhořelá tráva, přízemní stromy. Duby? Možná duby, možná že baobaby, odsud není vidět. Jdi opatrně – je poledne, v trávě spí lvi... Ne, to nebudou oni... ale někdo velmi podobný, vzadu pouze hříva, ale jinak holá hlava... Ale, to jsou supi – slétli se okolo mršiny... ve stínu, pod stromy a na větvích, lvi. A hele, domek... zahrada, v ní brambory, rajčata, okurky... dvoumetrové... Vůbec je všechno velmi velké, nať do pasu, tráva za domem nad hlavu. Rozhrneš ji – a je tam jemný bílý písek, voda... Moře... Žádné uragány, jenom trošku šplouchá, a tak den co den – a milion let pokoje. Stačí milion? Jistě že stačí...
Ale teď k domu... To už je ale příliš. Jsem prostě už bez sil... Sedám si na schody. Hlavatý mravenec běhá, pobíhá. Že by termit? Ne, rezatec... Co bude dál? Brambory okopávat, rajčata zalévat?...

Дан Маркович: Через миллион лет (Здравствуй, муха! )
Через миллион лет здесь будет море - и теплынь, теплынь... Папоротники будут? Папоротники - не знаю... но джунгли будут - и оглушительный щебет птиц. Лианы раскачиваютс, на них обезьны. Немного другие, на кого-то похожие... но не такие наглые, наглых не терплю. В тенистой чаще разгуливают хищники, саблезубые и коварные. Мимо них без сомнени топает, продираетс... не боитс -велик... Слон, что ли? Ну, да, суперслон, новое поколение... Вот заросли сгущаютс, наверное, за ними река? Конечно, река, называетс - Ока, желтовата вода, ил, лесс, рыбки мелькают... Пираньи? Ну, зачем... но кусаютс. Сапоги прокуст? Нет, в сапогах можно... За рекой выгоревша трава, приземистые деревь... Дубы? Может и дубы, а может баобабы, отхюда не видно. Иди осторожней - полдень, в траве спт львы... Нет, это не они... но очень похожи, только грива сзади, а голова гола... А, это грифы - у падали примостились... львы под деревьми и на ветвх, в тени... Вот и домик... огород, в нем картошка, помидоры, огурцы... двухметровые... Вообще все очень большое, ботва до поса, трава за домом выше головы. Раздвинешь ее - там белый тонкий песок, вода... Море. Никаких ураганов, плещет чуть- чуть, и так каждый день - и миллион лет поко... Миллиона хватит? Хватит-хватит...
Теперь что в доме... Вот это уже слишком. Я просто уже без сил... Сдем на ступеньки. Бегает, суетитс головастый муравей. Термит, что ли? Нет, рыжий... Что теперь дальше?... Картошку окучивать, помидоры поливать?...


přeloženo na jaře roku 2002