Pro autory

Příspěvky můžete zasílat ve formátech *.txt, *.rtf, *.doc, *.docx, *.odt a *.sxw
próza: vhodné jsou pro nás ucelené texty cca v rozsahu do 5 NS (NS = normostrana = 1800 znaků včetně mezer)
básně: cca 10–15 textů v jednom souboru
recenze: pokud možno v rozmezí 1–4 NS
nebráníme se ani jiným, zde neuvedeným, útvarům.

Žádáme autory, aby zasílali pouze příspěvky dosud jinde nepublikované!

adresa pro zaslání příspěvků: pavel @ kotrla.com

 

Pokud nám chcete zaslat recenzní výtisk knihy, zašlete jej na adresu:

Pavel Kotrla
Bystřička 267
756 24