Šestý ročník tábora pro začínající překladatele

V prosledních letních dnech (23.–26. srpna 2013) proběhl na Bystřičce 6. ročník Středoevropského překladatelského tábora pro zahraniční bohemisty, který pořádají právě redaktoři Textů (Pavel Kotrla a René Kočík) a jejich tradiční přispěvatelé (Tomáš Vašut, Milan Orálek a Jakub Grombíř).
Kromě přednášek o české literatuře, filmu a přírodě, historii a kultuře valašského regionu čekaly letos na účastníky z Polska, Itálie, Slovinska, Ukrajiny a Maďarska prózy a básně Bohumila Hrabala a Ivana Wernische. Tyto byly pod vedením českých lektorů překládány do mateřských jazyků účastníků.
Za dobu existence tábora se jej zúčastnilo již více než sto začínajících překladatelů, někteří pak i opakovaně. Budeme se snažit, aby akce, která má propagovat současnou českou literaturu a kulturu mezi mladými zahraničními zájemci, pokračovala i v příštím roce.
Díky podproře valašskomeziříčských ochránců přírody jsme již potřetí mohli využít školící středisko a jeho zázemí na Bystřičce. První tři ročníky se uskutečnily ve Velkých Karlovicích.