Dvakrát báseň Jiřího Pištory

V Sešitech pro mladou literaturu 1966/2 byla otištěna Pištorova „Báseň o slepé zdi u svatého Michala“ (obrázek č. 1). V roce 1984 vydal Jiří Grůša v Londýně Pištorovy básně z pozůstalosti pod názvem Mezery v paměti, sbírka obsahuje báseň „Slepá zeď u svatého Michala“ (obrázek č. 2). Dva texty na stejný námět? Sotva. Druhá báseň zjevně vznikla přepracováním prvé. Je sevřenější, více se vzdaluje svému námětu. A přesto je ta prvá zajímavější. Alespoň pro ty, kteří znají město, kameny, Uhelnou uličku, Černovír a slepou zeď u svatého Michala.

Pistora1

Obrázek č. 1

Pistora2

Obrázek č. 2