Výstava graffiti na vsetínském zámku (5. 3. – 15. 6. 2016)

graffiti

Jarmila Šuláková ve spreji (wtf!), Josef Sousedík v černé a bílé (sic!), či křiklavé projevy (i)legálních ploch? Jděte se podívat, co se stane, když Muzeum regionu Valašsko propůjčí své prostory tzv. writerům.