Archiv pro měsíc: Září 2013

Šestý ročník tábora pro začínající překladatele

V prosledních letních dnech (23.–26. srpna 2013) proběhl na Bystřičce 6. ročník Středoevropského překladatelského tábora pro zahraniční bohemisty, který pořádají právě redaktoři Textů (Pavel Kotrla a René Kočík) a jejich tradiční přispěvatelé (Tomáš Vašut, Milan Orálek a Jakub Grombíř).
Kromě přednášek o české literatuře, filmu a přírodě, historii a kultuře valašského regionu čekaly letos na účastníky z Polska, Itálie, Slovinska, Ukrajiny a Maďarska prózy a básně Bohumila Hrabala a Ivana Wernische. Tyto byly pod vedením českých lektorů překládány do mateřských jazyků účastníků.
Za dobu existence tábora se jej zúčastnilo již více než sto začínajících překladatelů, někteří pak i opakovaně. Budeme se snažit, aby akce, která má propagovat současnou českou literaturu a kulturu mezi mladými zahraničními zájemci, pokračovala i v příštím roce.
Díky podproře valašskomeziříčských ochránců přírody jsme již potřetí mohli využít školící středisko a jeho zázemí na Bystřičce. První tři ročníky se uskutečnily ve Velkých Karlovicích.

Valašsko – historie a kultura

Konference se účastní i redaktoři Textů Pavel Kotrla a Jakub Chrobák, kteří zde přednesou své příspěvky.

Tisková zpráva ke konání mezinárodní vědecké konference Valašsko – historie a kultura

Ve dnech 18.–20. 9. 2013 se v prostorách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční mezioborové setkání se zahraniční účastí VALAŠSKO – HISTORIE A KULTURA. Pořadateli konference, konané pod záštitou města Rožnova pod Radhoštěm a Zlínského kraje, jsou vedle Valašského muzea v přírodě Ústav pro regionální studia a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Cílem třídenní konference je nové reflektování problémů a témat, multiplikace metod a přístupů, které jsou spojeny s problematikou jak dosavadních výzkumů o valašském regionu, tak i s novějšími aspekty, otázkami a kontexty. Odborníci reprezentující různé vědní obory (historie, bohemistika, literární věda, umění, etnologie ad.) přednesenou celkem 48 referátů, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí: interdisciplinární přístupy a nové interpretace valašské problematiky; valašská kolonizace a utváření populace moravského Valašska; valašská krajina a její umělecké zobrazení; mytizace a demytizace valašské problematiky; proměny způsobu vnímání a zvýznamňování kulturních zkušeností, regionální a individuální identity. Výstupem z konference bude reprezentativní kolektivní monografie, která bude vydána v průběhu následujícího roku.

Více na http://ff.osu.cz/chsd/index.php?id=10170 nebo http://www.vmp.cz/cs/odborna-cinnost/konference-valassko-historie-a-kultura/