V redakci působili

Za dlouhou dobu existence časopisu Texty působili v redakci také následující kolegové:

Jiří Hrabal

Jiří HrabalNarodil se r. 1973 ve Vsetíně, vystudoval filozofii a bohemistiku na FF UP v Olomouci. Od r. 2001 učí na Katedře bohemistiky FF UP literárněteoretické disciplíny, v letech 2004-2006 působil na Katedře západní slavistiky FF v Zagrebu. V letech 2006-2007 pracoval v Oddělení teorie prózy ÚČL AV. Zabývá se naratologií, teorií interpretace textu a kulturálními studii. Přesycenost teorií léčí překládáním chorvatské a bosenské beletrie a ediční činností. Patří též k zakládajícím členům časopisu Texty, od r. 2007 byl redaktorem nakladatelství Periplum a od roku 1998 šéfredaktorem Aluze.

Milan Orálek

Milan OrálekNarodil se 23. 1. 1982 ve Valašském Meziříčí. Od 1995 v Třinci. Zde absolvoval gymnázium a literárně-dramatický obor ZUŠ. Vystudoval českou filologii na UP v Olomouci. Bohemista a překladatel. V letech 2011-2012 byl lektorem češtiny na Univerzitě v Sarajevu a od roku 2013 působí jako lektor češtiny na Hankuk University of Foreign Studies v Soulu. Působil též jako redaktor časopisů Aluze a Texty.

Martin Škabraha

Martin ŠkabrahaNarodil se 27. října 1979 ve Vsetíně, kde vystudoval sedmileté Masarykovo gymnázium. Poté absolvoval historii (Mgr.) a filozofii (Ph.D.) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působí na FF OU v Ostravě a na FF UP v Olomouci. Žije v Olomouci. Kromě filozofie a historie se zajímá o film, vážnou hudbu (zejména 20. a 21. století) a současné výtvarné umění. Publikoval desítky esejů, článků a recenzí v Salonu Práva, Britských listech, Vulgo.netu, Tématu, Tvaru, Literárních novinách, A2, Týdeníku Ekonom, Filosofickém časopise, Politologickém časopise a možná ještě někde jinde. Autor knih Sokrates vrací úder (2015), Vyhnání do ráje (2015) a sbírky povídek Rozpačité příběhy, kterou naleznete ZDE. Více např. ve Wikipedii.