Pro autory

Příspěvky můžete zasílat ve formátech *.txt, *.rtf, *.doc, *.docx, *.odt a *.sxw
próza: vhodné jsou pro nás ucelené texty cca v rozsahu do 5 NS (1800 znaků na stránku)
básně: cca 10–15 textů
recenze: pokud možno v rozmezí 1–4 NS
nebráníme se ani jiným, zde neuvedeným, útvarům.

Žádáme však autory, aby zasílali pouze příspěvky dosud jinde nepublikované.

adresa pro zaslání příspěvků: pavel @ kotrla.com

 

Pokud nám chcete zaslat recenzní výtisk, zašlete jej na adresu:

Pavel Kotrla
Bystřička 267
756 24