O časopisu

Obálka časopisu

Obálka časopisu

Texty jsou literární časopis vycházející od roku 1996 v tištěné podobě ve Vsetíně. Obsahuje prózu, recenze, rozhovory, dříve také komiks. Šéfredaktorem časopisu je Pavel Kotrla, vydavatelem Dalibor Malina. U zrodu časopisu stáli redaktoři Jiří Hrabal, Jakub Chrobák, René Kočík. Redakci později doplnili Martin Škabraha a Martin Lukáš. Mezi stálé spolupracovníky patří Milan Orálek (krátce působil také v redakci), Tomáš Vašut, Jakub Grombíř, Zuzana Kůrová, Michèle Baladránová.

Od prvního čísla si Texty zachovávají jednotný vzhled – atypický úzký formát o rozměrech 7,3 × 21 cm. Tištěná podoba vychází v nákladu 200-300 ks. Rozsah se ustálil na 32 stranách. Časopis se snaží dodržovat čtvrtletní periodicitu.  Interval vydání vychází ze čtyř ročních období, na která navazuje střídání barev jednotlivých čísel (zelená, červená, hnědá, modrá). V počátcích se střídala barva papíru a tisk zůstával černý, nyní zůstává bílý papír a střídají se barvy tisku.

Tištěná podoba časopisu je dostupná pouze na několika málo místech. Archiv jednotlivých čísel v PDF naleznete na těchto stránkách.

Registrace MK ČR E 13264, ISSN 1804-977X, internetová adresa: http://casopis-texty.cz/

 

Kontakt na redakci:
Pavel Kotrla
Bystřička 267
756 24
pavel (at) kotrla.com