SLOVESNOST

SLOVESNOST (plným a přesnějším názvem „Síťová Slovesnost“) – je síťový literární časopis, elektronická knihovna a laboratoř literárních výzkumů. V potaz je nutno brát prostředí, ve kterém projekt Slovesnosti vznikl a ve kterém se nadále rozvíjí. Internet smývá hranice mezi tradičními institucemi a rozličnými formami textové aktivity: rodí se hybridní, nestálé, dříve neexistující formy, které bude teprve nutno pojmenovat.

Slovesnost, podobně jako tolik jiných literárně-internetových projektů, zůstává časopisem, neboť jsou zde nově publikovaná díla. Ale časopis předpokládá periodicitu, jednotlivá a oddělená čísla. Avšak v případě Slovesnoti, která má pouze svou elektronickou podobu, vzniká něco, co lze nazvat kolektivní publikací a kolektivním dílem. Neexistují jednotlivá čísla, existuje pouze něco co je volně se tvořícím tvarem, který vzniká sloučením jednotlivých textů, autorů, žánrů a motivů. V tomto smyslu Slovesnost NENÍ časopisem.

Čím tedy je? Knihovničkou textů? Ano, někomu Slovesnost může představovat knihovničku, která shromažďuje díla současné literatury. Ale v normálních knihovnách se nachází díla, která už byla publikována. Zde tomu tak není, ve většině případů se jedná o díla publikovaná poprvé.

Slovesnost je také laboratoří literatury v elektronickém prostředí. Laboratoří teoretickou (část Teorie síťové literatury) i praktickou (nejrůznější experimenty s tvorbou hypertextových a multimediálních děl).

Slovesnost vznikla na konci roku 1996 jako jedna ze součástí Žurnálu.RU. Od února 1999 se za pomoci Ruského žurnálu a projektu Literatura osamostatnila. Publikovány jsou texty známých i neznámých autorů. Kritéria uveřejnění textu jsou pouze dvě: text musí být nějakým způsobem zajímavým a musí být publikován poprvé. Přednost je dávána textům, u kterých lze využít možností hypertextu. Slovesnost je rozdělena do oddílů poezie, próza, překlady, teorie, za které zodpovídají jednotliví redaktoři.


připraveno za použití materiálů redakce Slovesnosti
[domů ][recenze ][potápěč ][texty ][scriptorium ][pkotrla@atlas.cz ]