Ohlédnutí: V Galerii v Poschodí byla pokřtěna kniha František a Marie Podešvovi