Zapomenutá báseň Jana Skácela

Při nedávném listování jedním prosincovým číslem časopisu Plamen jsem narazil na kuriózní anketu, se kterou redaktoři oslovili 87 tehdejších (uzavíral se rok 1964) autorů (viz obrázek č. 1). 22 z oslovených zadání ankety splnilo a jejich výtvory byly otištěny ve zmíněném čísle. Jména autorů redaktoři zašifrovali do více či méně průhledných značek připojených ke každému textu. Pod značkou „Kolik příležitostí má kaktus“ se překvapivě skrývá básník (viz obrázek č. 2).

CCF12102015_00000

Obrázek č. 1

CCF12102015_00003

Obrázek č. 2